Kalite ve Süreç Yönetimi


STANDARTLARIMIZ

Kurulduğu ilk günden itibaren kurucularının kamudaki tecrübesinden gelen doküman yönetim sistemi mantığı 2000 yılında çalışmaları tamamlanan kalite yönetim sistemine dönüşmüştür. 2000 yılında alınan ve daha sonra her yıl güncel olarak denetlemeleri gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ile şirket faaliyetlerinde kalite ve standardizasyon hep önde olmuştur. Kalite yönetim sistemlerini birçok kuruluş gerekli bir formalite olarak görürken dahi Simet, tüm fonksiyonları ile işleyişinde temel prensip olarak kullanmıştır. Sadece bir yönetim sistemi değil aynı zamanda bir iş yaşam biçimi olarak ta belirlenmiş olan kalite yönetim sistemi Simet için bir formalite değil, normal iş akış döngüsü içerisindedir. İşleyişinin her aşamasında yer alan kalite algısı, Türkiye ve Dünya pazarlarında kalıcı ve önemli etkisini kanıtlamaktadır.

Kalite yönetim sistemimiz ve normal işleyiş prosedürleri içerisinde yer alan tüm süreçler gelişime ve iyileştirmeye açık ve fakat sürekli kaliteyi sağlar şekilde tesis edilmiştir.

Lütfen bizi geliştirin ve yönlendirin.

ISO 9001:2015

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler.

ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir.


ISO 27001:2013

Simet, uluslararası standartlara uygun bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmuş ve ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası ile tescillemiştir. Bu yönetim sistemi; bilgi güvenliği, bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanmasını anlamına gelmektedir. Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik bilgi güvenliğinin temel unsurları olarak değerlendirilebilir.

Simet olarak önceliklerimizden birisi de kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamaktır. Kişisel verilerin korunması ve güvenliğine ilişkin tüm yasal düzenleme ve kanunlara uygun davranmak en önemli kuralımızdır. Bu doğrultuda, 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir organizasyon yapısı içerisinde çalışmaktayız.


ISO 10002:2006

ISO 10002 ile: geliştirebileceğiniz, şikayet nedenlerini ortadan kaldıracağınız alanları belirlemenize de yardımcı olan, müşteri şikayetlerini daha etkin ve daha verimli yönetmeniz için gerekli yönetim araçlarını tanımlayan, daha çok müşterinin sağladığınız hizmetten memnun kalmasına olanak sağlayan yönetim sistemidir.

Kuruluşumuz, müşterilerimizin tüm öneri, talep, itiraz ve şikayetlerini kolaylıkla iletebileceği, sonuç alabileceği etkili bir etkileşim sistemini kurmuş ve bu sistemi her tür ortamda aktif olarak kullanıma sunmuştur.

Kullanıma sunmuş olduğumuz sistemin temelinde yer alan kurumsal ERP sistemimiz, muhtelif yöntemlerle kuruluşumuza gelebilecek müşteri istek ve taleplerini etkili, tarafsız ve sadece yönetim tarafından değerlendirilen gizlilikte ele alabilmek için ana platformumuzdur.


OHSAS18001:2007

OHSAS 18001 uluslararası iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemidir. Bu standart çalışanın refahını ve güvenli çalışma ortamını teşvik ederken şirketlerin de sağlık ve güvenlik risklerini kontrol etmesini sağlar.

Simet’in en önemli değerlerinden birisi de KALİTELİ İNSAN Gücüdür!

Simet, çalışanlarına tüm güvenlik ve sağlık risklerine karşı tedbirleri alınmış, uluslararası standartlarda, kaliteli ve güvenli bir ortam sunarak, ülke ekonomisine verimli şekilde katılmalarını sağlamaktadır.